ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
การคัดเลือกนักเรียนห้องศักยภาพ
รายละเอียด :

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องศักยภาพ (คณิตศาตร์-ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2561