รวบรวมคำถามที่ผู้ปกครองถามกันเข้ามามาก
1
ถาม: ใบชำระเงินค่าเทอม เกินกำหนด สูญหายทำอย่างไร
ตอบ: เมื่อใบชำระเงินค่าเทอม เกินกำหนด สูญหาย

ให้ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน พบครูฝ่ายการเงินเพื่อออกใบชำระเงิน ค่าเทอมใหม่
2
ถาม: เมื่อต้องการขึ้นอาคารเรียน พบนักรียน / ครู ควรทำอย่างไร
ตอบ: ติดต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเพื่อขออนุญาตขึ้นอาคารเรียน

หมายเหตุ  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน,ความเป็นระเบียบ,สมาธิการเรียนของนักเรียน
3
ถาม: การเข้า-ออก โรงเรียน กำหนดเวลาใดบ้าง
ตอบ: ช่วงเช้า ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนในโรงเรียนได้ถึงเวลา 08.00 น. หลัง 08.00 น. ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่อยู่ภายในโรงเรียน
             เพื่อความปลอดภัย,ความเป็นระเบียบ ของโรงเรียน


ช่วงที่นักเรียนเข้าเรียน การเข้าภายในโรงเรียนเข้าทางประตู ถนนนครราชสีมาเท่านั้น แลกบัตร ต่อต่อขออนุญาตขึ้นอาคารจากรองฯฝ่ายบุคคลากร

ช่วงเลิกเรียน ผู้ปกครองสามารถเข้ามารับบุตรหลานทางประตู ซอยสโมสรกองทัพบกได้ตั้งแต่เวลา 14.30 น.
                      
( หลังวันที่ 10 สิงหาคม ประตูในซอยสโมสรจะปิดเวลา 08.00 น. เปิด 14.30 น. ก่อนเวลาใช้ประตูถนนนครราชสีมาเข้า-ออก )
4
ถาม: มาติดต่อรับใบสมัครสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องนำหลักฐานมาหรือไม่
ตอบ: รับใบสมัครสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่ต้องนำหลักฐานใดๆมา
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย