ทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิต
01 สิงหาคม 2558 (10,708 คน)

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๑ พระองค์ได้ทรง พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ดอกผลจัดสรรเป็นทุนแก่นักเรียนที่เรียนดี และมีความประพฤติเรียยบร้อย โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้มีจิตศรัทธาโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนพระราชทานได้ เพื่อดอกผลที่จัดสรรจะได้เพิ่มขึ้นติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย