• ประกาศ ผลการทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ปีการศึกษา 2560
  ห้องเรียน Mini English Program (MEP)
 • ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
  ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนศักยภาพ
  ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีสอบราคา
  *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

  .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • กิจกรรม " รวมพลังแห่งความภักดี "
  กิจกรรมความจงรักภักดี และรำลึกถึง
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89  
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ
 • โรงเรียนราชวินิต จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
  ประจำปีการศึกษา 2559

   
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม
  วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย