• กิจกรรม " รวมพลังแห่งความภักดี "
  กิจกรรมความจงรักภักดี และรำลึกถึง
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89  
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดกิจกรรม
  ให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน
   ณ ห้องประชุมสายฝน
 • กำหนดการรับสมัครนักเรียน
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    รายละเอียด
  -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    รายละเอียด
   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  รายละเอียด
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตจัดกิจกรรม
  เทิดพระเกียรติถวายราชสดุดี และแสดงความอาลัย
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  จัดแสดงโขน โดยนักเรียนโรงเรียนราชวินิต
  ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
  บันทึเทป 25 พฤศจิกาายน 2559


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -
     

  กิจกรรมที่ชนะเลิศเป็นตัวแทน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  เข้าแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัด จันทบุรี


  --------------------------------------------------------------------------------------------
  นักเรียนโรงเรียนราชวินิตได้รับรางวัล
  เหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์
  เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์
  ในการแข่งขันรายการ
  International Mathermatics and Science Olypid
  For Primary School : IMSO 2016
  Tangerang City Indonesia
  คณะผู้บริหาร ครู ต้อนรับ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  สสวท. พัฒนาข้อสอบ PISA Like
  และจัดทำในรูปแบบ Computer based test
  ขอเชิญชวนคุณครูมาศึกษาข้อสอบ
  และเชิญชวนนักเรียนมาฝึกฝนการคิดวิเคราะห์


  http://pisalike.ipst.ac.th/home
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2559
  ณ โรงเรียนราชวินิต


   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1,2 และ 3
  ทำกิจกรรม " การทำดีด้วยวาจา และกาย "
  นักเรียนชัั้นประถมศึกษาปีทีี่ 1
   
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • กิจกรรมภายในโรงเรียน
  กิจกรรมในเดือน มกราคม 2560
  ไม่มีการจัดกิจกรรมภายในเดือนนี้
  View all
 • โรงเรียนราชวินิต จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
  ประจำปีการศึกษา 2559

   
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม
  วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย