• ประกาศผลสอบทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
  ( คลิกลิงค์ด้านซ้ายมือ )


  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ห้องเรียน Mini English Program (MEP)


  คลิกที่ลิงค์ด้านซ้ายมือ

 • กิจกรรมภายในโรงเรียน
  กิจกรรมในเดือน พฤษภาคม 2559
  ไม่มีการจัดกิจกรรมภายในเดือนนี้
  View all
 • นักเรียนคนเก่งของเรา
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ทดสอบระดับชาติ 
 • พยาบาลอนามัยโรงเรียนศูนย์บริการสาธารณสุข 6 
  สโมสรวัฒนธรรมหญิง 
  สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  มาให้ความรู้การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ B
  แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • กิจกรรม English Camp จ.ราชบุรี