คุยกับ ผอ.

     วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

  
    นางแสงระวี  วาจาวุทธ    

COMPONENTS

  ทำเนียบบุคลากร

  ระเบียบการ

  การจัดการเรียนรู้

  ห้องเรียนพิเศษ

  Garden School

  The Important Life

  ธนาคารแห่งคุณธรรม

  ซื้อได้ขายเป็น

 หาความรู้ในโลกกว้าง

 การจัดการเรียนร่วม

  ห้องเรียน ICT

  คณิตศาสตร์ เป็นอังกฤษ

  ห้องปฏิบัติการ

    DOWNLOADs

  ขอใบรับรอง

  อแก้ไขหลักฐาน

  ขอย้ายนักเรียน

  แบบบันทึกข้อความ

     WEBBOARD
 

     Link น่าสนใจ


 


ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ
การเรียนการสอนแบบ e-learning LMS
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA

E-BOOK
ห้องเรียนทันข่าว
นวัตกรรมทางการศึกษา

การเรียนการสอนด้วย ICT
ภาษาไทย ภาษาทอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน

สาระจาก สหวิชา.com

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
45
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ทัศนศิลป์
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
\

ราชวินิตวันนี้

 
               
      ทุนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ ทรงเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาของเยาว
ชน ไม่ว่าเด็กเหล่านั้นจะเกิดมา...  
              
อ่านต่อ

 
               
      ราชวินิตร่วมใจ  งานราชวินิตร่วมใจเป็นงานที่จัดโดย
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต จัดขึ้นครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2517 ความเป็นมาก่อนจัด...
           
อ่านต่อ
 
 
               
      Garden School แนวคิดหลักมาจากเด็กเป็นสำคัญ
จึงทำให้การจัดบริเวณโรงเรียนทุกจุด ร่มรื่นสวยงาม มี
ความสะอาดและปลอดภัย ...                       
อ่านต่อ

 
               
      The Important Life "เข้ามาในโรงเรียนราชวินิต
เหมือนเข้ามาในสวนสนุก" นี่เป็นคำกล่าวของ คุณหญิง
กษมาฯ วรวรรณ ณ อยุธยา... 
                         
อ่านต่อ

ข่าวราชวินิต

          วันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 10.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังห้องประชุม โรงเรียนราชวินิต ทรงเป็นประธานงาน "ราชวินิตร่วมใจ 56" ในการนี้ ได้ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย และประทานเข็มเกียรติคุณแก่ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีวันลาในรอบ 3 ปี ครูและเจ้าหน้าที่ดีเด่น และนักเรียนดีเด่น ผู้ช่วยเหลืองานสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น และผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน งานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 37 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา หารายได้สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตน

 

ประกาศ : โรงเรียนราชวินิต ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ห้องเรียนพิเศษ) (21 ก.พ. 2557)

ประกาศ :โรงเรียนราชวินิตปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (18 ก.พ. 2557)

ประกาศ : โรงเรียนราชวินิต เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (31 ม.ค. 2557)

ประกาศ : โรงเรียนราชวินิตปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 17 มกราคม 2557 (16 ม.ค. 2557)

ประกาศ : โรงเรียนราชวินิตปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 15 มกราคม 2557 และในวันที่ 16 มกราคม 2557 โรงเรียนหยุด เนื่องจากเป็นวันครู (14 ม.ค. 2557)

ประกาศ : โรงเรียนราชวินิตปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 13 - 14 มกราคม 2557 (10 ม.ค. 2557)

ประกาศ : โรงเรียนราชวินิตเลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากวันที่ 13 - 15 มกราคม 2557 ออกไป ยังไม่มีกำหนด (10 ม.ค. 2557)

ประกาศโรงเรียนราชวินิตเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (24 ธ.ค. 2557)

 

Download แบบฝึกหัด

 
 


ติดตามข่าวสาร Update ของโรงเรียนได้ที่ Fanpage เลยครับ

 
     

             
อ่านข่าวเก่า คลิ๊กที่นี่

โรงเรียนราชวินิต เลขที่ 291/1 ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2281-2156 แฟกซ์ 0-2282-9828                 
info@rachawinit.ac.th