• การสอบแข่งขันโครงการ TEDET ประจำปีการศึกษา 2559
 • ยินดีต้อนรับคณะประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  23 - 25 มิถุนายน 2559
 • กิจกรรมภายในโรงเรียน
  กิจกรรมในเดือน กรกฎาคม 2559
  ก.ค.
  4
  วันต่อต้านยาเสพติด
  04 กรกฎาคม 2559
  View all
 • คนเก่ง ราชวินิต
  ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางด้านพุทธศาสนา
  ระดับประถมศึกษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  ในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา ณ วัดพระเชตุพนฯ
   ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"
  1. ดญ.ภิญญาดา ภัทรอัครกุล ป6/1
  2. ดช.ศุภฤกษ์ กอธงชัย ป6/2
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงิน  
  วันที่28 พค.2559
 • สถานีโทรทัศนีสีช่อง 7 ถ่ายทำรายงานพิเศษ
  เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ด้วยการเรียนลูกเสือและเนตรนารี
 • โรงเรียนราชวินิตนำร่องติดอุปกรณ์ป้องกันเด็กติดในรถยนต์
            16 พฤษภาคม 2559  ผู้อำนวยการบัณฑิตพัดเย็น พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต
  ร่วมกับกรมอาชีวศึกษาแถลงข่าวโครงการ " ช่วยชีวิตที่ถูกลืม " ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเด็กติด
  อยู่ภายในรถยนต์