• แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ • ขอแสดงความยินดี 
  เด็กชายชยนันต์  แสนดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก

  ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประเภท TEAM CONTEST = CHAMPION  
  เหรียญทอง
  ประเภท INDIVIDUAL CONTEST = ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน
  ประเภท GROUP CONTEST = Merit priz
 • กิจกรรมภายในโรงเรียน
  กิจกรรมในเดือน กรกฎาคม 2559
  ก.ค.
  4
  วันต่อต้านยาเสพติด
  04 กรกฎาคม 2559
  ก.ค.
  15
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
  15 กรกฎาคม 2559
  ก.ค.
  21
  คณะศึกษาดูงานโรงเรียนราชวินิต
  21 กรกฎาคม 2559
  ก.ค.
  25-27
  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีก
  25 กรกฎาคม 2559 - 27 กรกฎาคม 2559
  View all
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  เข้าค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 (ห้อง5/7-5/11)
  วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559

   
 • กิจกรรมหล่อเทียนเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
  วันอาสาฬหบูชา และกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4